Delphi Qin

Life is a one time offer.

0%

一盏灯,一部随身听,一本书。

  1. 不解释,时间会证明一切。
  2. 不走回头路。
  3. 不如意时,不想如果当初。
  4. 言必信,行必果。
  5. 只与君子交往,不与小人争利。

一花一酒一斜阳,一笙一曲一层醉。